joomla 1.6

Contacte si audienta/Контакты и аудиенция

Ore de lucru/Рабочий день 8:00 - 17:00

Ore de audienţă la primarul oraşului/Часы приёма к мэру города: 14:00 - 19:00 (Luni/По понедельникам)

Ore de audienţă la secretarul Consiliului oraşului/Часы приёма к секретарю городского совета: 8:00 - 14:00

e-mail: primaria@donduseni.org

Lista funcţionarilor publici  Primăriei oraşului Donduşeni

Nr

Numele prenumele

Funcţia

Data naşterii

Tel. serviciu

1

Belciug Ivan

Primar

19.11.1986

0(251)2-22-03

2

Rusu Vitalie

Viceprimar

18.09.1955

0(251)2-23-64

3

Lupu Mariana

Secretar al Consiliului

08.03.1983

0(251)2-22-05

4

Boico Sofia

Contabil-şef

30.08.1946

0(251)2-46-05

5

Moldovan Valentina

Contabil-şef adjunct

21.09.1965

0(251)2-24-35

6

Camaeva Natalia

Perceptor-fiscal

28.06.1984

0(251)2-20-77

7

Iarovoi Marian

Specialist în probleme de recrutare şi încorporare

21.09.1985

0(251)2-47-93

8

Teterea Irina

Specialist în planificare

10.10.1982

0(251)2-26-79

9

Cernei Garold

Arhitect

25.08.1968

0(251)2-24-64

Lista angajaţilor Primăriei fără statut de funcţionar public

1

Gavriș Vladimir

Șofer

28.11.1967

0(251)2-24-35

2

Trinchineţ Virginia

Secretar-administrativ

28.01.1983

0(251)2-22-03

.

Aici poate fi adresată întrebarea pentru primar sau să fie trimisă scrisoare către primărie/Здесь Вы можете задать  вопрос примару города Дондюшан или просто отправить сообщение

  Letters not clear ?<br />Click to renew captcha  
Текст введён неверно