joomla 1.6

Perfectarea autorizaţiei/Оформление авторизации

Pentru antreprenori la cerere se anexează copiile următorilor acte:

1. Copia certificatului de înregistrare de stat a comerciantului.

2. Copia contractului de locaţiune/ titlul de autentificare a diţinătorului de teren.

3. Programul de funcţionare a unităţii comerciale.

4. Copia autorizaţiei sanitare de funcţionare (de la Centru de Sănătate Publică).

5. Copia autorizaţiei sanitar - veterinare de funcţionare.

6. Copia certificatului medical al angajatului, forma nr.086 .

7. Copia buletinului de identitate a conducătorului .

8. Copia paşaportului tehnic (de le BIT).

9. Copia avizului ecologic.

10. Copia contractuluicu ÎM ,,Apă- Canal (la deşeuri şi canalizare).

11. Copia Extrasului dela Camera Înregistrării de stat.

12. Cerere.

.