joomla 1.6

Instituţii de stat, bănci

Pe teritoriul oraşului Donduşeni funcţionează:

 • Policlinică
 • Spital

 • Bibliotecă  publică cu  o filială a ei în regiunea fabricii de zahăr, 3 biblioteci şcolare ce enumeră  în total un fond de cărţi şi manuale de circa 155000 exemplare;

 • Două case de cultură în care activează:

- Două colective cu titlu model;

- Două colective /dans, cor, taraf, fanfară /

- Cercul de pictură şi sculptură;

- Un muzeu;

- Şcoala de arte;

- Şcoala sportivă;

- Centru pentru tineret;

- Centrul de creaţie.

 • Consiliul Raional
 • Primăria Donduşeni
 • Casa naţională de asigurări sociale
 • Oficiul poştal №1
 • Oficiul poştal №2
 • Spitalul raional
 • Centrul Medicilor de familie
 • Centrul de Medicină Preventivă
 • Inspectoratul de muncă
 • Inspectoratul fiscal
 • Inspectoratul raional de stat pentru seminţe
 • Comisariatul de poliţie
 • Secţia Situaţii Excepţionale
 • Centrul militar
 • Procuratura
 • Judecătoria
 • Oficiul stare civilă
 • Biroul de paşapoarte
 • Arhiva de stat
 • Sectia de statistică
 • Liceul teoretic “Gaudeamus”
 • Liceul “A.Puşkin”
 • Liceul teoretic “A. Mateevici”
 • Grădiniţa de copii № 1
 • Grădiniţa de copii № 2
 • Filiale ale băncilor comerciale:
 • „BANCA DE ECONOMII ”S.A.
 • „MoldinComBank”S.A.
 • „BANCA Socială”S.A.
 • „FinComBank”S.A.
 • „EnergBank”S.A.
 • „Moldova-Agroindbank”

.