joomla 1.6

Educaţie

În oraşul Donduşeni activează 5 instituţii de învăţămînt, din care:

-         Instituţii preşcolare – 2 unităţi – cu numărul de 341 copii.

-         Licee – 3 unităţi – cu numărul de 940 elevi.

Actualmente în instituţiile preuniversitare de învăţămînt din oraş îşi desfăşoară activitatea 107 pedagogi, iar în cele preşcolare 70 angajaţi.

În anul de studii 2011 – 2012 în şcolile din oraş au fost înmatriculate 940 elevi.

Capacitatea de proiect ale şcolilor din oraşul Donduşeni este de 1850 locuri contra 940 utilizate în prezent.

Reducerea numărului de copii de vîrstă şcolară şi preşcolară în situaţia că capacitatea de proiect a şcolilor depăşeşte cu mult numărul de elevi, conduce la cheltuieli ne justificate.

În acest sens, optimizarea reţelei şcolare este o soluţie evidentă de eficientizare a utilizării resurselor prin reducerea cotei personalului ne profesional în numărul total al angajaţilor sau comasarea a două licee cu studiu în limba rusă.

Toate instituţiile se întreţin într-o stare satisfăcătoare, 4 din ele sunt conectate la gaz natural.

.