joomla 1.6

16.08.2017

Primăria orașului Dondușeni, participant în cadrul Proiectului Migrațiune și dezvoltare locală!

La 14 august 2017, în incinta primăriei oraşului Donduşeni a avut loc o întrunire a băştinaşilor din oraşul Donduşeni, la care au participat actori sociali importanţi, reprezentanţi ai Consiliului Raional Donduşeni, ai Consiliului orăşenesc, ai bussinesului, din domeniului educaţiei, culturii, medicinii etc. şi locuitori ai urbei. Necesitatea convocării unei astfel de întruniri vine de pe urma faptului că recent oraşul Donduşeni a fost selectat competitiv drept partener al proiectului Migraţie şi Dezvoltare Locală (MiDL), implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare.

Calitatea de participant la acest proiect cu o durată de doi ani, atrage după sine implicarea băştinaşilor donduşeneni în activităţile ce vizează dezvoltarea infrastructurii oraşului, dar şi implementarea proiectelor de antreprenoriat şi de înfiinţare a afacerilor, promovarea turismului, proiecte în domeniul educaţiei, sănătăţii şi asistenţei sociale şi alte tipuri de proiecte cu impact social. Scopul întrunirii a fost crearea grupului de iniţiativă, activitatea căruia să fie orientată spre lansarea unei Asociaţii de Băştinaşi (AdB). În cadrul primei şedinţe a grupului de iniţiativă, care a avut loc la 15 august curent ora 9:00, majoritatea membrilor au venit cu idei şi iniţiative în vederea întocmirii unui plan de acţiuni. Una din deciziile grupului este cu referire la organizarea şi petrecerea Zilei Diasporei oraşului Donduşeni la 3 septembrie 2017.

Cu mult respect,

Ivan BELCIUG

Primarul oraşului Donduşeni