joomla 1.6

16.08.2017

Primăria orașului Dondușeni, participant în cadrul Proiectului Migrațiune și dezvoltare locală!

La 14 august 2017, în incinta primăriei oraşului Donduşeni a avut loc o întrunire a băştinaşilor din oraşul Donduşeni, la care au participat actori sociali importanţi, reprezentanţi ai Consiliului Raional Donduşeni, ai Consiliului orăşenesc, ai bussinesului, din domeniului educaţiei, culturii, medicinii etc. şi locuitori ai urbei. Necesitatea convocării unei astfel de întruniri vine de pe urma faptului că recent oraşul Donduşeni a fost selectat competitiv drept partener al proiectului Migraţie şi Dezvoltare Locală (MiDL), implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare.

Calitatea de participant la acest proiect cu o durată de doi ani, atrage după sine implicarea băştinaşilor donduşeneni în activităţile ce vizează dezvoltarea infrastructurii oraşului, dar şi implementarea proiectelor de antreprenoriat şi de înfiinţare a afacerilor, promovarea turismului, proiecte în domeniul educaţiei, sănătăţii şi asistenţei sociale şi alte tipuri de proiecte cu impact social. Scopul întrunirii a fost crearea grupului de iniţiativă, activitatea căruia să fie orientată spre lansarea unei Asociaţii de Băştinaşi (AdB). În cadrul primei şedinţe a grupului de iniţiativă, care a avut loc la 15 august curent ora 9:00, majoritatea membrilor au venit cu idei şi iniţiative în vederea întocmirii unui plan de acţiuni. Una din deciziile grupului este cu referire la organizarea şi petrecerea Zilei Diasporei oraşului Donduşeni la 3 septembrie 2017.

Cu mult respect,

Ivan BELCIUG

Primarul oraşului Donduşeni

31.07.2017

ANUNŢ PUBLIC

Consiliul Raional Dondușeni în calitate de inițiator al activității planificate anunță publicul interesat despre posibilitatea consultării Cererii și Proiectului programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea planificată ”Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona de management a deșeurilor 8, Regiunea de Dezvoltare Nord.

Sistemul de management integrat al deșeurilor planificat pentru zona de management a deșeurilor 8 cuprinde următoarele activități:

- colectarea deșeurilor municipale atât din zona urbană, cât și din mediul rural;

- colectarea separată a deșeurilor reciclabile din zona urbană și rurală;

- transportul și transferul deșeurilor la instalațiile de gestionare a deșeurilor și realizarea a două stații de transfer a deșeurilor menajere în or. Edineț și or. Briceni și o stație de transfer pentru deșeurile reciclabile în or. Dondușeni;

- colectarea separată a deșeurilor verzi (vegetale) din zonele urbane și compostarea acestora la stația de compostare din or. Dondușeni;

- sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat la stația de sortare din or. Edineț;

- depozitarea deșeurilor nevalorificate la depozitul regional din or. Dondușeni; promovarea compostării individuale.

Decizia Nr. 03-12/1415, emisă de Ministerul Mediului la data de 24.07.2017, prevede ca activitatea planificată să fie supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel național în conformitate cu prevederile Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul programului include graficul de elaborare a documentației de evaluare a impactului asupra mediului, lista autorităţilor publice cărora le va fi prezentată documentaţia, structura documentației, precum și lista detaliată a lucrărilor de evaluare a impactului asupra mediului ținând cont de particularităţile activităţii planificate.

Pentru toți cei interesați, atât proiectul programului cât și cererea privind evaluarea impactului asupra mediului pot fi solicitate integral de la inițiator sau accesând pagina web http://donduseni.md/category/noutati/. De asemenea, documentația pe suport de hârtie se găsește la Consiliul Raional Dondușeni, bir 2.

Comentariile vor fi prezentate inițiatorului la adresa: or. Dondușeni, str. Independenței 47 , MD-5101 sau la adresa de e-mail Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript până la data de 28 august 2017.

Persoane de contact: Casapu Valeriu - Vicepreședinte Raionul Dondușeni - 025122750 Covali Oleg - Sef Direcție Elaborare Implementare Drumuri Construcții și Atragerea Investițiilor 025121266.

Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova Descarcă/Скачать

Proiectul programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea planificată ”Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona de management a deșeurilor 8, Regiunea de Dezvoltare Nord Descarcă/Скачать

Primaria oraşului Donduşeni

18.07.2017

Un mic aport din partea Primăriei orașului Dondușeni, viitorilor campioni sportivi din oraș.

FOTO 18.07.2017 VIZUALIZEAZĂ

Primaria oraşului Donduşeni