joomla 1.6

Cultură/Культура/Culture

Lista instituţiilor care activeză în domeniul culturii veţi găsi la rubrica Organizaţii, bănci/Описание организаций работающих в сфере культуры смотрите в рубрике Государственные учреждения, банки/The list of organizations working in the field of culture, please find under the heading Organizations.

Lista evenimentelor organizate în domeniul socio-cultural veţi găsi la Calendarul evenimentelor/Список мероприятий вы найдёте в рубрике Календарь событий/The list of socio-cultural activities you can find under the heading Calendar of Events.

În or.Donduşeni ne folosim de mijloace de informare în masă, cum ar fi următoarele:

  • Ziare: Pasul Nou, Nord Info (care se editează în or. Edineţ şi care conţine informaţii despre or. Donduşeni);
  • Televiziune tvtvd.3dn.ru
  • Site-ul     www.donduseni.info

В г. Дондюшаны мы используем средства массовой информации, такие как:

  • Газеты: Pasul Nou, Nord Info (издается в городе Единец, в котором содержится информация о городе Дондюшаны)
  • Телевидение www.tvtvd.3dn.ru
  • Cайт www.donduseni.info

.