joomla 1.6

03.07.2017

REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DE COMERŢ PE TERITORIUL ORAȘULUI DONDUȘENI Descarcă/Скачать

Anexa la REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DE COMERŢ PE TERITORIUL ORAȘULUI DONDUȘENI Descarcă/Скачать

Dispozitie nr. 67 - d din 09 iunie 2017 cu privire la convocarea Consiliului orasenec Donduseni in sedinata ordinara Descarcă/Скачать

TIPURILE ȘI COTELE IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE care vor fi încasate în Bugetul orășenesc Dondușeni în anul 2017 Anexa nr. 21 la Decizia Consiliului orășenesc Dondușeni nr. 14/2 din 09.12.2016 Descarcă/Скачать

DECIZIE nr. 5/12 din 18 mai 2017 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orășenesc Dondușeni nr. 14/2 din 09 decembrie 2016 Descarcă/Скачать

DECIZIE nr. 4/4 din 13 aprilie 2017 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aplicarea taxei pentru salubrizare, condițiile de salubrizare și menținere a curățeniei în orașul Dondușeni Descarcă/Скачать

DECIZIE nr. 4/5 din 13 aprilie 2017 Cu privire la aprobarea Regulamentului de conferire a titlului „Cetăţean de Onoare al oraşului Dondușeni” Descarcă/Скачать

REGULAMENTUL privind aplicarea taxei pentru salubrizare, condițiile de salubrizare și menținerea curățeniei în orașul Dondușeni Descarcă/Скачать

PRIMĂRIA ORAŞULUI DONDUŞENI